Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

WEBÁRUHÁZ

Vásárlási feltételek a

www.green-friday.hu

webáruházban.

Megrendelésének leadásával Ön a MAXPOT Kft. vásárlója lesz.
Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

A szerződés tárgya a MAXPOT Kft. www.green-friday.hu  internetes áruházában található valamennyi, illetve bármelyik árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.
Adataink:
Cégnév: MAXPOT Kft.
Cím: 2151 Fót Németh Kálmán út 34-36.

Cégjegyzékszám: 13-09-086748 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12570108-2-13

Telefonszám: 06-27-358-465

Vevőszolgálati kapcsolattartó: Piskor Ádám
Kapcsolattartó telefonszáma: 06-30-5726434
email cím: info@green-friday.shop

Általános

1. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a MAXPOT Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a MAXPOT Kft. címe: 2151 Fót Németh Kálmán út 34-36. ; (Adószám: 12570108-2-13, Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-086748, telefon: 06-27-358-465, 06-30-977-3939; e-mail: info@green-friday.shop mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
2. A Szolgáltató köteles utánvéttel postai úton a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
3. Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben azt korábban elektronikus (előre utalással, bankkártyával) úton még nem rendezte.
4. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Dunakeszi Járásbíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.
5. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a MAXPOT Kft. nem iktatja.

6. Jelen ÁSZF a Vásárló (fogyasztó) által történő elfogadása a webáruház igénybevételének előfeltétele.

7. A rendeléssel a Vásárló kifejezetten elismeri, hogy az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat teljes egészében elolvasta, és az abban foglaltakat maradéktalanul megértette, magára nézve kötelezőnek fogadja el.

8. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a „megrendelés megerősítése” megnyomásával

 • kifejezi azon egyértelmű akaratát (szerződéskötési szándékát), hogy közte és a Vállalkozás között szerződés jöjjön létre (a fogyasztó szerződési nyilatkozatot tesz).
 • a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

9. A rendelés során a Vásárló által megadott minden adat valódiságáért kizárólag a Vásárló felel. A rendeléssel a Vásárló kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a Vállalkozást, hogy az általa megadott adatokat, személyes adatokat a szerződés teljesítéséhez szükségesen tárolja, kezelje, továbbá a teljesítés érdekében (pl. szállítás) az adatokat harmadik – természetes és/vagy jogi – személynek, és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek (harmadik személy) részére átadja.

10. A MAXPOT Kft. jelen ÁSZF-et bármikor jogosult módosítani, a módosítás a www.green-friday.hu honlapon történt közzétételkor válik hatályossá.

A MAXPOT Kft. bármikor szabadon, indokolási és értesítési kötelezettség nélkül módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a www.green-friday.hu áruházat. A módosítás a www.green-friday.hu honlapon történt közzétételkor válik hatályossá.

Bármely Vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

11. A MAXPOT Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.green-friday.hu honlapon történt közzétételkor válik hatályossá, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik.

12. Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a MAXPOT Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, mely estben a Vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

13. Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

14. Jelen ÁSZF alkalmazásában a Fogyasztó, a Vásárló, Vevő, Megrendelő egymás szinonimái.

15. Jelen ÁSZF alkalmazásában a MAXPOT Kft., a Vállalkozás, a Szolgáltató egymás szinonimái.

Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

1. Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak garantáltak, azok nem változnak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban
2. A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módokon történhet:
A vételár kiegyenlítése történhet:
2. a). Utánvétellel
A termék kézhezvételkor a kiszállító (Posta) kézbesítőjének készpénzben. (Átmenetileg nem választható.)

2. b). Előre átutalással
A vevőnek lehetősége van a vételárat előre átutalni, ebben az esetben a megrendelt áru átvételekor semmilyen fizetési kötelezettsége nincs.

Kedvezményezett neve: MAXPOT Kft.
Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10402197-50526687-71781003
Kérjük, hogy a rendelésszámot (Megrendelés szám) az utalás megjegyzés rovatában tüntesse fel.

2. c). Személyes átvétel esetén készpénzzel. (Átmenetileg nem választható.)

2. d). Bankkártyával a weboldalunkon keresztül.
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.


Szállítási módok:
A megrendelt árut

2. e) Magyarország területén a Magyar Posta szállítja ki.

Szállítási költség magánszemélyek részére 15.000,- Ft rendelési érték alatt egységesen 1.375,- Ft 15.000,- Ft rendelési érték felett a kiszállítás ingyenes

2. f) A megrendelt árut személyesen is átveheti az alábbi címen: (Átmenetileg nem választható.)

2. g) Külföldre jelenleg nincs lehetőségünk terméket szállítani!

A szállítási idő a rendelés leadásától számított maximum 14 munkanap.

Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

1. A vevő az áru átvételét követő tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint.

2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a MAXPOT Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
3. A MAXPOT Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban, a termékek élelmiszer jellegére tekintettel bontatlan állapotban lévő termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.
4. Az elállási joggal kapcsolatos további információkat a 2. számú melléklet tartalmaz.
5. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A felelősség korlátozása

1. A www.green-friday.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
2. A MAXPOT Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
 2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.green-friday.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 4. Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

3. A MAXPOT Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a www.green-friday.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
5. Egyedül a vásárló felelős a www.green-friday.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a www.green-friday.hu áruházban való vásárlásért.
6. A MAXPOT Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
7. A MAXPOT Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.green-friday.hu áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik.
8. A MAXPOT Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a www.green-friday.hu áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. A MAXPOT Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.
9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a www.green-friday.hu áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
10. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a MAXPOT Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

A webáruház üzemeltetője

MAXPOT Kft.
Címe: 2151 Fót, Németh Kálmán út 34-36.

Cégjegyzékszám: 13-09-086748 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12570108-2-13
Telefonszám: 06-30/5726434

Vevőszolgálati kapcsolattartó: Piskor Ádám
Kapcsolattartó telefonszáma: 06-30/5726434

email cím: info@green-friday.shop

Jogérvényesítés

 1. Amennyiben a termékekkel, az eladói szolgáltatásokkal kapcsolatban a Vásárlónak panasza merülne fel, azt a MAXPOT Kft.-nek írásban jelentheti be (postai cím: 2151 Fót, Németh Kálmán út 34–36.; e-mail cím: info@green-friday.shop). A panaszokat a MAXPOT Kft. a beérkezés sorrendjében, legkésőbb 30 (Harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vásárlót a vizsgálat eredményéről.
  1. Amennyiben a fogyasztó nem ért egyet panaszának kezelésével, békéltető testülethez fordulhat, A békéltető testület ajánlása – a felek eltérő megállapodása hiányában – a Vállalkozásra nem kötelező.
  1. a Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: Pest Megyei Békéltető Testület; 1119 Budapest, Etele út 59–61.
  1. A fogyasztó igényeit egyéb polgári úton (pl. bíróság) is érvényesítheti.
  1. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
  1. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

1. melléklet
A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az MAXPOT Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

2. melléklet.

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: MAXPOT Kft 2151 Fót, Németh Kálmán út 34-36. e-mail: info@green-friday.shop

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles számunkra terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

MAXPOT Kft.

2151 Fót, Németh Kálmán út 34-36.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Vásárlást igazoló számla száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Scroll to Top